Studios

UmeTV erbjuder studiomöjlighet för ideella föreningar utan tillgång till egen studio eller motsvarande resurser. Studion är uppkopplad för sändning live.

Genom samarbete mellan medlemsorganisationerna har UmeTV tillgång till en rad andra studios, där bokning sker i samråd med andra aktörer runtom i Umeå.