Sändningar

För att sända på UmeTV måste en organisation först bli medlem i UmeTV. Sedan ansöker organisationen om sändningstid och får ett uppladdningskonto på UmeTVs sändningsserver. Hit laddas material upp enligt överenskommet format och kan sedan schemaläggas av medlemsorganisationen själv.

Det finns även möjlighet att sända live med en internetuppkoppling. Allt som sänds går ut till tittarna genom kabel-tv inom Umeå kommun. Vid eventuella problem kontaktas tekniker som undersöker felet närmare.

Mer information om medlemskap i UmeTV finns under sidan Bli medlem.