Livesändning

Det är möjligt att direktsända via UmeTV från egen önskad plats i världen. Det en medlemsorganisation behöver är, utöver en tillräckligt snabb internetuppkoppling, endera av dessa lösningar:

  • live-encoder som sänder streamad MPEG2 eller annan öppen standard över IP (t.ex. VLC)
  • extern hårdvara som konverterar video till streamad MPEG (kostar ca 2.000 SEK engångskostnad)
  • kontakta företag som erbjuder denna typ av tjänster (priser finns från ca 10.000 SEK per år beroende på leverantör).

Att få tillgång till att sända live kostar för större organisationer ca 20.000 SEK/år och för mindre företag (<15 personer) ca 3.000 SEK/år. Ideella föreningar är utelämnade ur den presenterade prisbilden av en anledning.

Informationen ovan är presenterad med reservation för att priser kan ändras med kort varsel eller innehålla felaktigheter.