Mottagning

UmeTV sänder för närvarande endast via Kommunicera kabel-tv och når på så vis ungefär hälften av Umeå kommuns hushåll. Inom kort kommer UmeTV även att sända på ComHems kabelnät och når därigenom totalt ca 30.000 hushåll. Hushåll anslutna genom UmeNet fiberuppkoppling har med stor sannolikhet möjlighet att se UmeTV genom att använda tjänsten IPTV.

Enligt Bostadens tv-tabell är det analog kanalplats S08. Enligt program som xawtv heter den SE8.

Mottagning över internet

UmeTV går att se över internet. Umeå är en av Sveriges bäst uppkopplade orter och bandbredden tillhandahålls av Riksnet. Att ta emot webb-TV brukar kräva runt 3-400kbit/s. Det räcker alltså med ADSL och en vanlig dator.